Truyện cười: Lý do chết

Tại cửa thiên đàng, thần giữ cửa hỏi thăm một chàng trai:

– Tại sao con chết?

– Dạ thưa, do con bắt chước Newton ngồi dưới gốc cây để mong có một ngày tìm ra một định luật vĩ đại khác cho nhân loại.

– Con chết chỉ vì bị táo rơi vào đầu ư?

– Dạ không ạ, là do con ngồi dưới gốc cây sầu riêng.

– @@

Xem thêm: