Sài gòn mưa 30 phút: đường ngập, kẹt xe, cây gãy la liệt

Sài gòn mưa 30 phút: đường ngập, kẹt xe, cây gãy la liệt

Chiều 5-11, trận mưa lớn kèm theo gió lốc đã làm hàng loạt cây xanh gãy đổ la liệt, nhà cửa tốc mái, đường sá bị ngập nặng tại nhiều…