Truyện cười: Lý do chết

Truyện cười: Lý do chết

Tại cửa thiên đàng, thần giữ cửa hỏi thăm một chàng trai: – Tại sao con chết? – Dạ thưa, do con bắt chước Newton ngồi dưới gốc cây để…