Truyện cười hài: Thừa một con bò

Truyện cười hài: Thừa một con bò

Anh chồng đi vào thị trấn mua 6 con bò nhưng trên đường về đếm đi đếm lại, vẫn chỉ còn năm con. Cuống lên, anh ta vặt đầu vặt…

Truyện cười: Cảnh giác

Truyện cười: Cảnh giác

Tại sao một con ngựa đau cả đàn ngựa lại không ăn cỏ? – Thưa cô vì đàn ngựa cảnh giác ạ. – Nghĩa là sao? – Thưa cô, đàn…