Sốc: Aquafina dùng nước công cộng đóng chai

Sốc: Aquafina dùng nước công cộng đóng chai

Nhãn hiệu nước đóng chai Aquafina nổi tiếng vừa phải thừa nhận sự thật gây sốc về nguồn nước mà họ sử dụng để sản xuất những sản phẩm của…