Doanh nghiệp kiệt quệ vì bị chậm hoàn thuế

Doanh nghiệp kiệt quệ vì bị chậm hoàn thuế

Tình trạng chậm hoàn thuế tại TP.HCM đã đến mức báo động. Nhiều doanh nghiệp (DN) hiện đang kiệt quệ do bị nợ tiền hoàn thuế, có nguy cơ đóng…