Bộ GD-ĐT đề xuất hệ thống giáo dục quốc dân mới

Bộ GD-ĐT đề xuất hệ thống giáo dục quốc dân mới

Văn phòng Chính phủ cho biết phiên họp đã tập trung đánh giá, thảo luận vào năm nội dung chính, trong đó có tình hình triển khai và kết quả…

​Trường Đại học phải thay đổi vì sinh viên “thế hệ i”

​Trường Đại học phải thay đổi vì sinh viên “thế hệ i”

Đó là ý kiến của PGS.TS Lê Khắc Cường – trưởng khoa Việt Nam học, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn – tại Hội thảo khoa học diễn ra sáng…